pedagogika

pedagogika
pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Jaunimo ugdymo mokslas, kurio problematiką sudaro: 1) vaiko, jaunuolio, t. y. ugdymo subjekto, fizinio ir dvasinio vystymosi poreikių ir galimybių pasiduoti ugdomajam poveikiui pažinimas; 2) kultūrinis žmonijos palikimas, kurį turi įsisavinti ugdytiniai (ugdymo turinys); 3) ugdymo tikslai, uždaviniai, priemonės, būdai, metodai ir formos, kuriais galima efektyviai plėtoti individualybės fizines ir dvasines jėgas; 4) atskirų individų ir jų grupių veiklos planavimas ir jos organizavimas ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti; 5) ugdymo veikėjų ypatumai, būtini ugdymo darbai ir veikėjų sąveika su ugdytiniais; 6) ugdymo institucijų veiklos organizavimas. Pedagogikos funkcija yra trejopa: teorinė, praktinė ir prognostinė. Pirmoji padeda ne tik aprašyti ir aiškinti pedagoginį procesą ir jo reiškinius, bet ir išvesti dėsnius bei dėsningumus, antroji – parengti pedagoginę technologiją, rekomendacijas ugdymo veikėjams ir ugdytiniams, trečioji – numatyti ne tik ugdytinių vystymosi tendencijas, bet ir ugdymo proceso, visos švietimo sistemos tobulinimo kryptis, planuoti ugdymo darbą. Tos funkcijos viena su kita glaudžiai susijusios, viena kitą papildo. kilmė gr. paidagōgikē – ugdymas ryšiai: palyginkedukologija

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pedagogika — pedagògika dkt. Onà studijúoja pedagògiką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pedagogika — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kryptingo ir sistemingo žmogaus ugdymo mokslas. Pedagogiką sudaro lavinimo ir mokymo teorija, auklėjimo teorija ir mokyklotyra. kilmė gr. paidagōgikē (techne) – auklėjimo (menas atitikmenys:… …   Sporto terminų žodynas

  • pedagogika — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. pedagogikaice, zwykle w lp {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nauka o wychowaniu i nauczaniu, której przedmiotem jest działalność, mająca na celu wyposażenie młodego pokolenia w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pedagogika — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus ugdymo mokslas ir menas. kilmė gr. paidagōgikē (techne) – auklėjimo (menas atitikmenys: angl. pedagogy; pedagogics vok. Pädagogik, f rus. педагогика …   Sporto terminų žodynas

  • pedagógika — e ž (ọ) veda o vzgoji in izobraževanju: zgodovina pedagogike; ustanoviti katedro za pedagogiko ♦ ped. individualna pedagogika ki zahteva svoboden razvoj osebnosti učencev; industrijska pedagogika ki se ukvarja s strokovnim izobraževanjem… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pedagogika — ż III, CMs. pedagogikaice zwykle blm «wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca wychowania i nauczania; świadoma i celowa działalność wychowawcza» Pedagogika nowoczesna, tradycyjna. Podręcznik pedagogiki. ∆ Pedagogika specjalna «dział pedagogiki… …   Słownik języka polskiego

  • pedagogika — pedagògika sm. (1) TrpŽ mokymo, auklėjimo ir lavinimo mokslas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • filosofinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Klasikinė pedagogika, grindžiama filosofiniu mąstymu apie žmogų, jo paskirtį, vystymąsi ir ugdymą. Pedagogika kilo iš filosofijos. Antikinės Graikijos sofistai ir filosofai buvo pirmųjų pedagoginių sistemų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • taikomoji pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokslas, tiriantis praktinius ugdymo klausimus. Susiformavo tokios taikomosios pedagogikos šakos: atskirų mokymo dalykų dėstymo metodikos, mokyklotyra (mokyklos įrangos, valdymo ir vadovavimo jai mokslas),… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • sąveikos pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Lietuvių pedagogo J. Vabalo Gudaičio (1881–1955) ugdymo teorija. Šį terminą jis pavartojo 1929 m. savo straipsnyje „Konstrukcinės sąveikos pedagogika“ („Švietimo darbas“, 1929, Nr. 2), kuris vėliau… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”